Aranykoszorú kitüntetésben részesült Nagyné Váradi Anna

A népművészetért évtizedeken át végzett önzetlen munkájáért Nagyné Váradi Anna a NESZ Aranykoszorú díját kapta. Az egyesületünk korábbi titkára, alelnöke mindig szívügyeként kezelte a népművészetet, most ezt a munkát ismerték el a díjjal.
Nagyné Váradi Anna 1978-tól dolgozott főtanácsos népművelőként az egri Bartakovics Béla Művelődési Központban, 2008-ban a közművelődési intézmények átszervezése, összevonása kapcsán megszűnt a művelődési központ. Megyei közművelődési szaktanácsadóként a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménybe átkerülve végezte tovább segítő munkáját.
Fontosnak tartja népművészeti értékeink megismertetését, közreadását. Ennek érdekében számtalan előadássorozatot, kézműves bemutatót és tábort szervezett szerte a megyében. Munkáját az igényesség és az alaposság jellemzi, egy-egy feladat előkészítése, lebonyolítása során mindannyian érzékeljük ezt. Jó kapcsolatot épített ki más megyében működő népművészekkel, népművészeti egyesületekkel.
42 éve segíti a megye népművészeti mozgalmát!A Heves Megyei Népművészeti Egyesület tevékenységét titkárként 18 évig, majd alelnökként napjainkig segíti, támogatja.
Mindig új módszereket, formákat keres. Az ő ötlete nyomán 2001-ben az országban elsőként Egerben került sor a „Viseletek Régen és Ma” országos népviseleti konferencia megszervezésére, megrendezésére. A konferencia sikerességét az is bizonyítja, hogy az ország minden részéről jöttek és jönnek az érdeklődők. A konferencia mára nemzetközivé vált. Célul tűzte ki, hogy a ma is hordható népviseleteket népszerűsítsük, a népviseletek, népi motívumok köznapi divatban való továbbélését, a viseletkultúra megmentését szorgalmazza.
Ehhez az ország legkiválóbb mestereit sikerült megnyernie.
Az egyesület alelnökeként- nagy igényességgel, lelkiismeretesen végzi munkáját évtizedek óta, mindig új ötletekkel gazdagítja a rendezvényeinket.
1996-ban NÉPMŰVÉSZEK HEVES MEGYÉBEN c. kiadvány elkészítése is az ő nevéhez fűződik.
2013-tól a Heves megyei Népművészeti Egyesület és a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen aláírt megállapodás alapján Ő látta el a megyei közművelődési feladatokat. A közművelődési mintaprogram 2013-ban az országban négy megyében indult el. A mintaprogram része volt az „Újra öltünk és örökítünk” hímző szakkörök elindítása. A Nemzeti Művelődési Intézet mintaprogramjának lebonyolítása Nagyné Váradi Anna, mint közművelődésben jártas szakember segítségével történt. Közreműködése révén 5 településen sikeresen zajlott a hímző szakkörök újra indítása, működése, amely igazi sikertörténetté vált. mivel több helyen azóta is sikeresen működnek a szakkörök.
Lelkesen szervezi a Nyitott Műhely sorozatokat, szakmai kirándulásokat.
Jelenleg is több civil szervezet vezetőségi tagja, pályafutása során szerzett gazdag tapasztalatával segíti jelenleg is a szervezetek életét, megyei és helyi szinten.
Köszönjük az eddig végzett munkát. Szívből gratulálunk.