Horváth Tibor bőrműves, az MMA köztestületi tagja

1992. január 31-én 22 jeles magyar művész társadalmi szervezetként megalakította a Magyar Művészeti Akadémiát. A társadalmi szervezet legfontosabb célja akkor az volt, hogy mindent megtegyen a magyar művészeti élet értékeinek megbecsüléséért és a köztestületi elismertetésért.

2011. november 5-én 157 taggal, Budapesten, a Magyarság Háza Corvin termében megalakult a Magyar Művészeti Akadémia, mint autonóm köztestület.Fő feladata, hogy elősegítse a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek érvényesülését, megóvását, a magyar művészeti élet hagyományainak tiszteletét, új, értékes alkotások születését.

Az MMA köztestület tagjai a magyar művészeti életben kimagasló szellemi vagy alkotói teljesítményt felmutató művészek.

Horváth Tibor bőrműves népi iparművész a Népművészet Mestere 2018.-ban lett az MMA nem akadémikus köztestületi tagja. Több, mint 40 éves kimagasló szakmai munkájával kiérdemelte, hogy a MMA köztestületi tagjai sorába választotta.

Tibor célja, a saját művészeti tevékenységén túl, az utánpótlás nevelés. A népi bőrművesség területén kezdőnek számító alkotók szakmai képzése, saját tudásának maximális átadása, ugyanúgy, ahogyan ő azt saját mestereitől tanulta a kezdet kezdetén.