ÉLETGAZDAGSÁG - ISTEN-HAZA-CSALÁD

2022. november 23-án nyílt meg Életgazdagság címmel a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának kiállítása a Pesti Vigadó V. és VI. emeleti kiállítótereiben. Az alkotások a hagyományban gyökerező alkotóerőt jelenítik meg az Isten – haza – család hármas egységében. A kiállítás témái a kereszténységtől, az ősi magyar hitvilágtól nemzeti ünnepeinken, jelképeinken át az emberélet egyéni fordulóiig terjednek.
Istenem, Istenem, szerelmes Istenem
Az első egységben az istenhithez, a kereszténységhez és az ősi magyar hitvilághoz kötődő alkotások kapnak helyet. Jellemzően például szakrális, templomi tárgyak, úrasztali és oltárterítők, más templomi kelmék, keresztek, szertartási edények, festett mennyezetkazetták, bútorok, illetve a hitélethez köthető házberendezések, szent sarok, valamint az évköri ünnephez, szokásrendhez kötődő tárgyak, viseletek.
Hazám, hazám, csendes hazám
A magyarsághoz, történelmünkhöz, nemzeti ünnepeinkhez kötődő, nemzeti jelképeinket bemutató, hazaszeretetet kifejező alkotások helye ez, például szabadságharcainkra emlékező tárgyak, bútorok, edények, ütőfák, pásztortárgyak, viseletek.
Rózsám, rózsám, édes rózsám
A legkisebb közösség, a család, az egyéni élet helye ez, mely a legnagyobb teret kapja a kiállításban. Itt helyezzük el az emberélet fordulóihoz: születés, gyermekkor, szerelem, párválasztás, családi élet tárgyait és a halotti szokásrendhez kötődőket.
A kiállítást a Magyar Művészeti Akadémia felkérésére és támogatásával a Hagyományos Mesterségek Oktatásáért Alapítvány rendezte.
Az Életgazdagság címadó gondolat Andrásfalvy Bertalantól származik, és jól tükrözi a néphagyományban gyökerező alkotóerőt.
A Heves Megyei Népművészeti Egyesületet Berzeviczy-Fehér Jánosné Népművészet Mestere és Lovászné Juhász Rita népi iparművész, az MMA köztestületi tagjai képviselték alkotásaikkal.

A kisgyőri Szent Korona kilátó tablóján pedig Kiss István népi iparművész Szent István szobra, és Balatoni Tibor Szent László szobra szerepel.
A