Történelmi Emlékút Szankon

A Kiskunság szívében, a bugaci puszta és Kiskunmajsa között terül el Szank . A község mindig is nagy barátja volt a fafaragóknak.  1998 óta tartanak fafaragó táborokat különböző célok érdekében. Igy szépítették a falu köztereit, kopjafákkal, emlékművekkel, a születés fáival díszítve azokat. Így kapott új gyermekbarát, fa játszóteret az óvoda és  faragott  kapuk hirdetik az alkotók keze munkáját.

Régi kapcsolat hívta életre az Heves Megyei Népművészeti Egyesület és Szank község együttműködését. Immár harmadik alkalommal vettek részt az Egyesület faragói  a közös munkában.

Tavaly született az elképzelés, hogy egy, a magyar történelmet felölelő emlékpark készüljön.

A 2014-és alkotótábor alkalmával elkészült nyolc állomása az emlékútnak. Ebben az évben pedig tizenhárom újabb alkotás  került a helyére. Szank központjában a Pongrácz Gergely téren, egy gyönyörűen kialakított parkban kanyarog a Történelmi Emlékút. A  sétányon haladó  megismerheti, felidézheti a magyar történelem nagy pillanatai, melyek az egész ország sorsát formálták. A vérszerződéssel induló és jövőbe vetett hittel véget érő úton végigsétálva  felidézhetjük Zank vitéz alakját is , aki a falu  alapító  névadója. Jeles és gyászos események egyaránt megjelennek a faragásokon , úgy mint hazánk történetében is. Sorsfordító személyiségek, mint Szent István, Mátyás király, Széchenyi István, Deák Ferenc arcképe villantja fel a múltat , a kor szellemét. A  trianoni szétszakíttatás, a II. világháború társát sirató katonája  fájdalmában már felsejlik  1956 reménye és a következő táblán a forradalmár lány sugárzó arcát már a lyukas zászló glóriája öleli körül. A történelmi emlékutat az alkotmány preambulumának egy mondata zárja  a  jövő reményével, „…hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.”

 

Ennek a nagyszerű faragott emlékparknak  a létre jöttében a Heves Megyei Népművészeti Egyesület fafaragói tevékenyen vettek részt. Balatoni Tibor  a tartókereteket tervezte, Kiss István az ez évi táblák rajzait készítette el, még az alkotótábor kezdete előtt.

A táblákat és ácsolt kereteket Balatoni Tibor, Barta Zsolt, Farkas József , Kiss István, Varga Csaba Heves Megyei faragók mellett Figura László, Kányádi Béla, Novák Géza és Vámos László készítették az alkotótáborban. Helyi mesterek segítségével kerültek helyükre a táblák. A megnyitó ünnepség nagy érdeklődés mellett zajlott. A fafaragók munkájuk elismeréseként megkapták a  „Szank Községért” emlékérmet, melyet Patkós Zsolt polgármester adott át. Az avató ünnepség után a szankiak birtokba vették ez emlékutat, kisgyermekeikkel, unokáikkal egy-egy tábla előtt meg-megállva csodálták meg a faragásokat, magyarázták a történelmi eseményeket. Több ilyen emlékpark kellene, hogy azon végig sétálva a lélek ünneplőbe öltözhessen.

képgaléria:  https://goo.gl/photos/DGaZMUHxzU4Mo6udA

Címke: