Somfai Tiborné, Elvira néni 90 éves

Elvira néni ( fotó:Heol)

A Bartakovics Béla Közösségi Ház szervezte meg Somfai Tiborné, Elvira néni születésnapi köszöntését. Az ünnepségen köszöntötték volt tanítványai, tisztelői, szervezetek, egyesületek, amelyeknek most is tagja. A Heves Megyei Népművészeti Egyesületnek Elvira néni alapító tagja, tapasztalataira, tudására mindig lehet számítani, Anekdotáival vissza csempészi fiatalságát a hallgatók szívébe is. Egyesületünk örök ifjú tagját egy csokor virággal köszöntötte küldöttségünk, átadtuk jókívánságainkat. Isten éltesse, maradjon meg töretlen munkakedve, az idők végezetéig mindannyiunk örömére!
Somfai Tiborné szövő, játékkészítő, szakkörvezető
1932-ben született a nyírségi Kékcsén. Vallásos családban nevelkedett.
A tanítóképzőben már komolyan érdeklődött a népművészet iránt. Később Egerben az akkori Pedagógiai Főiskolán földrajz - történelem szakos tanárként végzett . 1953-tól Parádon kezdett tanítani és a helyi lakosok több generációját tanította. A tanítás mellett számos szakkört vezetett, pl. néptánc és honismereti szakkört, illetve intenzív gyűjtést folytatott. Elsősorban a palócok életével, népszokásaikkal, népművészetükkel kapcsolatos tárgyi és szóbeli emlékeket.
Többször jelentek meg gyűjtései megyei és országos lapokban is. Sikerült
néhány év alatt felkutatni és összegyűjteni a később megnyitott parádi Palóc Ház berendezési tárgyait. Később az Egri Vármúzeum munkatársainak a támogatásával iskolai múzeumot hozott létre. Tanítványaival együtt a lelkes gyűjtőmunka eredményeként mintegy 100 tárgyból álló gyűjteményt adoptált át az Egri Vármúzeumnak. Az iskolán kívüli foglalkozásokon megtanította diákjait szőni, hímezni, vesszőt fonni. Ezen túlmenően néptánc és népdalénekléssel is foglalkozott. 1976-tól népművész szaktábor lelkes szervezője is résztvevője volt. Nyugdíjazása után, 1989-ben Egerbe költöztek, ahol a Forrás Gyermek Szabadidőközpontban kezdte meg szakkörvezetői tevékenységét.
A megyében õ indította útjára az évente megrendezésére kerülő
nyári népművész honismereti szaktábort. Az egri Tanárképző Főiskola
hallgatóit oktatta a népi kismesterségek alapjaira, népszokásokra, népi
játékokra. Nyugdíjas évei alatt megalakította és a mai napig vezeti Egerben a Dobó Katica Hagyományőrző Népdalkört.
Számos díjjal, elismeréssel jutalmazták munkásságáért. Több évben kapott
Kiváló Pedagógus kitüntetést, 2007-ben Sebestyén Gyula emlékérmet vehetett át, 2015-ben elnyerte a Király Zsiga díj, 2018-ban Gárdonyi Géza- díjat, 2019 nyarán Parád Nagyközség Díszpolgára címet adományozták neki. Bármit tesz Ő, azt szívvel, lélekkel és rengeteg energiával végzi. Az egyéni és társadalmi együttélés normáira tanít, emberi méltóságra, kölcsönös tiszteletre nevel.
Mottója " Annyi dolgom van, hogy nem érek rá megöregedni."