Csipke- és viselet alkotótábor Nagykőrösön

Csipke- és viselet alkotótábor a Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület szervezésében, Nagykőrösön 2015. 07. 04-től 2015.07. 10-ig.

A táborban a kecskeméti Csipkecsoport tagjai, valamint a csipke- és viseletvarrás iránt érdeklődők vettek részt 12 fővel. A résztvevők kezdő- és haladó csipkekészítők, fiatalabb és az idősebb korosztály is képviseltette magát.   A tábor anyaga 2 részből állt:

1. Húzott ujjú ing készítése:

Ennek a nem egyszerű feladatnak az oktatója Fehér Jánosné viseletkészítő a Népművészet Mestere volt. A táborlakók megtanulták az ingváll szabásmódját, a díszítményhez tartozó azsúrozás, mesterke, borsóka és a subrikálás készítését. Az ingvállak szabása után kissé nehezen ment az első szálak kihúzása, a mesterke, valamint a borsóka elkészítése, de nagy volt az öröm, amikor már az ingek összevarrása következett. Az ingvállak ráncolásánál már nagyon nagy volt az igyekezett, hogy az ingvállak elkészüljenek. A táborzárás utolsó perceire mindenkinek elkészült a húzott ujjú ingválla, melyről már csak a csipke hiányzott.

2. Vertcsipke készítés:  oktató Bedő Istvánné vertcsipke készítő.

A blúz díszítménye mellé a résztvevők megtanulták a subrikáláshoz hasonló subrikálás szerű vertcsipkét. Az eddigiekben megtanult levél alakverés mellé most megtanulták a négyzetes alakverést és az összekapcsolódás fajtáit. Eddig 2 pár, azaz 4 szállal dolgoztunk, de itt belép az 5. szál, mely általában színes. Ezenkívülaz eddig tanultakhoz még új elemmel ismerkedtek meg a kötegeléssel, mely ritkán fordul elő a csipkeverésben.A kezdő vertcsipke készítők az alakverést vászonveréssel helyettesítették

A résztvevők a tábor szakmai anyagát írott formában is megkapták /az ingváll szabásmintája, mesterke, borsóka, subrikálás szerű csipke ismertetése, technikai leírások, valamint a csipkeminták rajzait/. A táborba sok-sok meglepetés vendég érkezett. Sokan voltak, kíváncsiak az alkotótáborban zajló munka iránt, ilyen volt, pld. Lovász Ibolya hímző népi iparművész is, aki hagyományos puliszkát is főzött a szorgalmasan dolgozó táborlakóknak. A finom ebéd után Ő is velünk maradt és nagy lelkesedéssel elkezdte a húzott ujjú ingváll készítését.

A táborban nagyon jó volt a hangulat. A lányok és asszonyok nagy örömmel és szorgalommal munkálkodtak, hogy a táborból az általuk elkészített ingvállat haza vihessék, hogy aztán az otthon maradt családtagoknak büszkén megmutathassák életük első munkáját.

                                                                                                        

Címke: