Országos Családi Fafaragó Alkotó Tábor Kisgyőrben.

A kisgyőri  Országos Fafaragó Családi Alkotó Táborban az ország minden részéről jöttek a kézművesség iránt érdeklődők.

 A fafaragók hozták a Családjuk tagjait is, akik érdeklődve figyelték a különböző kézműves mesterségeket, majd maguk is aktív részesei lettek egy-egy kézműves szakma elsajátításának.

Jó magam június 26-27-én tudtam bekapcsolódni a tábori munkába.  Öröm számomra, hogy az Alkotó Táborban nagy volt az érdeklődés az ingváll elkészítése, munkafolyamatainak megismerése iránt.

A néprajzi elméleti ismeretek után kézbe vettük az anyagot, kezdődött a gyakorlati munka. Mindenki azonnal megszerette az ingvállat, hiszen kellemes volt viselni, jó érzés volt számukra, hogy belebújhattak egy  palóc húzott ujjú ingvállba, amit én készítettem. Természetes volt, hogy mindenki szeretne magának egy ilyen ingvállat.   

15 fő, asszonyok, leányok az ingváll kiszabása után hozzá fogtak az anyag szálának a kihúzásához. Mindenki ügyes és türelmes volt. Sosem volt még ehhez hasonló alkotásban részük.

Elkezdték tanulni, hogyan készül a mesterke, a borsóka és hogyan kell visszaszegni a húzott ujjú ingváll ujját. Mindenki szorgalmasan dolgozott, este 10 órakor is még nagy volt a lelkesedés, igyekeztek, hogy lássák majd, hogyan következik a folytatás.

Nem okozott gondot a nyak rész kézi ráncolása sem.

Öröm volt számukra az alkotás, az ingváll teljes befejezése már rájuk vár!

 Megígérték, hogy a Mesterségek Ünnepén már az általuk elkészített ingvállban fognak megjelenni.

Köszönöm a csapatnak a fogadtatást, az érdeklődést és a lelkesedést!

 

                                                                                     Berzeviczy-Fehér Jánosné viseletkészítő

                                                                                   Népi Iparművész a Népművészet Mestere