Pajzs Anna fejfája

Egy láthatatlan híd köti össze azokat a településeket, melyek Gárdonyi Géza  életének állomásai voltak. Ehhez a hídhoz  újabb cölöp került leverésre, Szőlősgyörökön Gárdonyi  édesanyjának szülőfalujában. Itt állították fel Pajzs Anna  fejfáját , aki Gárdonyi szavaival:

„Öreganyám öreganyja: a neve volt Paizs Anna”

A Gárdonyi örökség gondozója Gárdonyi József , az író fia így írt erről:

„A legódonabb családi emlékünk Pajzs Anna sírköve és sírkőirata a somogyi földben, a szőlősgyöröki temetőben…”

Ez a sírkő  elveszett az idők során. ennek pótlására kerül most sor.  Keller Péter kérésére   Kiss István  fafaragó,  népi iparművész, Egerben készítette  el   a fejfát, mely 150 cm-re magasodik ki a földből.  Felíratnak pedig a családi hagyomány szerint szöveg szerepel.

„Itt nyugszik Pajzs Anna,

hét papnak az anyja.

Ötnek a szülője

kettőnek nevelője.”