Szkíta emlékhelyet avattak Aldebrőn

A Mátraalján, Aldebrő–Ilona-tábla lelőhely megelőző feltárása során egyetlen egy szkítakori, fagerendás szerkezetű, női szórthamvas halomsír került elő 2017 nyár végén. Az eltemetett személy egy igen előkelő fejedelemnő lehetett, sírjának szerkezete és temetkezési rítusa alapján.

Ennek a leletnek  kapcsán  merült  fel, hogy egy Szkíta  emlékhelyet  kellene  létrehozni. A bejárás  során, egy  ligetes, szép kis park  szinte  kínálta magát a Szkíta  emlékhely  megvalósításához.

A terveket Kiss István népi iparművész, a Heves Megyei Népművészeti Egyesület elnöke  készítette el.

A 4. Aldebrői  fafaragó táborban  tízen  szorgoskodtak,  hogy saját egyéniségükkel  kiegészítve alkossák  meg a remekműveket. A mesterek,   Nagy Judit, Balatoni Tibor, Barta Zsolt, Füleki János, Farkas József, Molnár János, Szabó József, Magó Gábor, Trajmár Gyula és Kiss István nyolc napos  megfeszített  munkával elkészítsék  az emlékhely elemeit. A rönkök szeletelésében Lefler László, asztalos, a vasalatok elkészítésében Macz Péter lakatos, aldebrői mesterek voltak segítségükre.

Az utolsó  ecsetvonások  után  minden készen állt hogy június 30-án    felavassák a Szkíták  emlékhelyét. Az ünneplő  közönséget  Wingendorf János polgármester  köszöntötte. Az emlékmű szobrairól,  jelképeiről Kiss István  beszélt. Elmondta, hogy az életfa hogyan köti össze a régmúltat a jelennel.  Beszélt a régi szokásról,  hogy egy fejedelem, vezető  kurgánjára tisztelői  hozták  a földet.

A szkíta  emlékhely jelképes halomsírját , Wingendor János Aldebrő nevében, Herman  István, a Heves Megyei Kereskedelmi  és Iparkamara nevében, Kiss István a Heves Megyei Népművészeti Egyesület nevében, a község lakossága pedig egyénileg, földadományokkal  emelték  magasra.

Az emlékhelyet  Galó József atya  szentelte fel, és kért áldást az alkotókra.

Az ünnepségen  megjelent  Gutay Mónika  régész, muzeológus, aki a 2017-es ásatásokat vezette. Földadománya elhelyezése után  azon a véleményen volt, hogy ez az emlékhely  méltó nyughelye lehetne a szkíta  fejedelemasszony hamvainak.

Képek:  https://photos.app.goo.gl/BeMZpGSB3cuiP9uq8

             https://photos.app.goo.gl/ZbxQysKkafSad3ez6

 

Videók:

Szobrok faragása: https://www.facebook.com/HevesMegyeiNepmuveszetiEgyesulet/videos/205680353679512/

Padok faragása: https://www.facebook.com/HevesMegyeiNepmuveszetiEgyesulet/videos/397098161013491/

Életfa faragása: https://www.facebook.com/HevesMegyeiNepmuveszetiEgyesulet/videos/481421932709679/

Avatás: https://www.facebook.com/HevesMegyeiNepmuveszetiEgyesulet/videos/429743070946363/